Säännöt

Seuran säännöt löydät
tästä (PDF)

Hirviohjesääntö löytyy (hyväksytty kesäkokouksessa 2023)
tästä (PDF)

Eettiset ohjeet

1. Edistä toiminnallasi metsästyksen arvostusta
2. Huolehdi kestävän käytön periaatteen toteutumisesta
3. Osoita kunnioitusta riistaeläimille
4. Kehitä tietojasi ja taitojasi
5. Pidä huolta turvallisuudesta
6. Huolehdi suhteista maanomistajiin
7. Ota huomioon asutus ja muut luonnossa liikkujat
8. Kunnioita muita metsästäjiä


Lähde: Eettisiä ohjeita metsästäjille